Sprawozdanie z remontów i inwestycji - XI 2020

W czasie od ostatniego sprawozdania zakupiono bądź wykonano:

- od lipca wywóz śmieci z cmentarza - 8927 PLN !!! (prosimy, by zachować umiar przy ozdobach i zniczach nagrobnych)
- Zakupiono opał do budynków mieszkalnych - 5720 PLN
- zakończono wycinkę drzew na cmentarzu -4000 PLN
- zakupiono sprzęt liturgiczny - 1650 PLN
- zakupiono ubezpieczenie mienia parafii- 4524 PLN

Rozpoczęliśmy remont dachu domu parafialnego. Po dokładnych oględzinach okazało się, że wymianie będzie musiała podlegać znaczna część odeskowania, również kilka krokwi nadaje się do wymiany. Trzeba też rozebrać i na nowo postawić wszystkie kominy (zagrożenie) i kanały odpowietrzające. Wymienimy okucia, rynny, rury spustowe i piorunochrony. Uzupełnimy skuty uprzednio tynk (bezpieczeństwo). Szacuję, że koszt tych prac przekroczy 300000 PLN. Lwią część tych pieniędzy mamy już zgromadzoną. Od wymiany płotu na cmentarzu (39000 PLN) nie wykonano większych prac remontowych - stąd oszczędności.
Nie wiemy jak rozwinie się zaraza, nie wiemy jakie będą nasze możliwości finansowe. Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, powinniśmy uporać się z tą inwestycją za ok. pół do jednego roku.
Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować Parafianom za  nadzwyczajną hojność w czasie zarazy. Nie muszę - jak wielu pracodawców - obawiać się o wypłaty dla pracowników. Dziękuję za zwiększoną ofiarność na tacę i za liczne indywidualne wpłaty bankowe. Pandemia w sferze finansowej dotknęła prawie wszystkich - tym bardziej dziękuję.

ks. Piotr Kalka
proboszcz