Sprawozdanie z remontów i inwestycji - III 2023

W czasie od ostatniego sprawozdania (listopad 2020) zakupiono bądź wykonano:
- od grudnia 2020 r. do lutego 2023 zapłaciliśmy za wywóz śmieci na cmentarzu św. Anny 123500 PLN !!! Czyli rocznie 99000 PLN (prosimy, by zachować umiar przy ozdobach i zniczach nagrobnych)
- Zakupiono opał do budynków mieszkalnych - 9200 PLN (mieliśmy zapas z poprzednich lat więc nie kupowaliśmy opału przy najwyższych cenach)
- kamery monitoringu - 1460 PLN
- przeglądy budowlane kościoła, budynków i ogrodzenia - 2050 PLN
- wymiana uszkodzonego sterownika zegara na wieży kościelnej - 1200 PLN
- wymiana uszkodzonej armatury łazienkowej - 1200 PLN
- wymiana 2 lodówek, pralki, pieca, piekarnika, małe AGD - ok. 7000 PLN
- zakupiono ubezpieczenie mienia parafii- 4524 PLN
Zakończyliśmy remont dachu na domu parafialnym. Prace wykonane: rozebranie dachu, (sama utylizacja papy, bez robocizny - 16000 PLN) wymiana kilku krokwi oraz ok 360 m2 desek poszycia, rozbiórka i wymurowanie wszystkich kominów, pokrycie blachą i wykonanie okuć, drabinek, włazów, wentylacji itp., odgrzybianie itd. robocizna: 210000 PLN.
Materiały (tylko dach domu parafialnego) 288000 PLN (sama blacha - tytan prod. niemieckiej - kosztowała 195000 PLN)
- Tynkowanie elewacji domu parafialnego, naprawa i tynkowanie ogrodzenia ogrodu farskiego od ul. Legionów (nakaz Nadzoru Budowlanego), wymiana daszka nad Organistówką - ok. 25000 PLN.
- Rozebranie i wymurowanie komina z okuciem na Wikarówce. Wymiana wszystkich rynien wraz z odeskowaniem, rur spustowych Wikarówki od strony wschodniej i północnej, wymiana kilku m2 blachy dachu kościoła, nowe okucie jednego włazu na dachu kościoła - ok. 20000 PLN
Parafia nie ma żadnego zadłużenia, mamy kilkadziesiąt tysięcy zł. oszczędności, które zainwestujemy w posadzkę kościoła, później wymiana lub renowacja ławek. Te plany sprecyzujemy z nową Radą Parafialną, która zbierze się tuż po świętach. Czynimy też starania o fundusze publiczne.
Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować Parafianom za  nadzwyczajną hojność w czasie zarazy i putinflacji. Dziękuję za zwiększoną ofiarność i za liczne indywidualne wpłaty bankowe.

ks. Piotr Kalka
proboszcz