Opłaty cmentarne

Szanowni Parafianie.

W ciągu ostatnich dwóch lat (od zamknięcia wysypiska w Rybnej) opłaty za wywóz śmieci podrożały skokowo kilkukrotnie. Oto zestawienie faktur z ostatnich 24 miesięcy (na dole). Na wywóz śmieci składają się 2 elementy: transport i usługa oraz opłata przy odbiorze śmieci. Brałem pod uwagę zmianę usługodawcy, ale nie wiele by to dało. Lwią część kosztów stanowi sam odbiór śmieci. Ten pierwszy element to 50 PLN mniej lub więcej. Nie wchodzi w rachubę segregacja śmieci. Nikt takich śmieci nie przyjmie. Rozmawiałem z kilkoma pracownikami tej branży. Jestem też po rozmowach z zarządcami innych cmentarzy, Ekonomem Kurialnym i urzędnikami odpowiedzialnymi za odpady. To są przepisy państwowe i unijne. Nie pozostaje nic innego jak podnieść opłaty cmentarne. Proszę pamiętać, że z tych opłat realizuje się wycinkę drzew, wodę i inne opłaty. Wygląda na to, że powyższa sytuacja to nie jakieś chwilowe zawirowania lecz stały trend, wynikający z geopolitycznej poprawności. Spodziewam się dalszych podwyżek.
Proszę też p.t. Parafian o pewną wstrzemięźliwość w dekoracji grobów. Wiem, że to wyraz miłości i szacunku do zmarłych, jednak z perspektywy zbawienia nie ma to większego znaczenia. Pamiętajmy przede wszystkim o modlitwie i zamówieniu Mszy św., która jest najdoskonalszą modlitwą Kościoła - jest też pamiątką i uobecnieniem Zbawczego Dzieła Chrystusa. Nie rezygnujmy z Mszy za zmarłych.

Ks. P. Kalka, proboszcz

Rok 2020 - 36333 PLN
Rok 2021 - 57420 PLN
za same dwa miesiące: październik i listopad zapłaciliśmy 24000 PLN